HotForex 'Virtual to Real' demokonkurranse - $3500 totalt

HotForex 'Virtual to Real' demokonkurranse - $3500 totalt
 • Konkurranseperiode: Hver måned
 • Premier: $3500 totalt


Hva er Virtual to Real Demo Contest?


HotForex 'Virtual to Real'-demokonkurransen er en konkurranse som kun holdes på demokontoer. Derfor er det ingen pengerisiko for deltakerne, men pengepremiene som venter på vinnerne er ekte! Videre, ved å tilby denne demokonkurransen lar de kundene mestre sine handelsferdigheter uten risiko, men også få ekte pengepremier!

Detaljer om handelskonkurranse

Konkurranseperiode Fra den første dagen til den siste dagen i hver måned
Tilgjengelig til Både nye og eksisterende kunder
delta Åpne en demokonto
Premier 3500 USD totaltPremier og volumkrav

De tre beste utøverne vil bli belønnet med følgende:
 • 1. premie $2000 kreditert på en Live-konto;
 • 2. premie $1000 kreditert på en Live-konto;
 • 3. premie $500 kreditert på en Live-konto.
HotForex 'Virtual to Real' demokonkurranse - $3500 totalt
 1. Premiene vil bli kreditert på en Live Trading -konto forutsatt at lommeboken er fullt godkjent av selskapet.
 2. Prestasjonen til de 10 beste deltakerne vil bli publisert på Demo Contest-hjemmesiden en gang om dagen.
 3. Premiemidlene kan ikke trekkes ut, men eventuell fortjeneste kan trekkes ut så lenge vinneren(e) har fullført minst 50 runder og et totalt volum på 10 standardlodd.

Eksempler på deltakere som er kvalifisert til å ta ut fortjeneste fra premien:
Pris delt ut Nåværende
saldo
Antall
handler
Totalt volum
(standardpartier)
Beløp som er kvalifisert for
uttak
2000 USD 2500 USD 51 10.5 500 USD

Eksempler på deltakere som ikke er kvalifisert til å ta ut fortjeneste fra premien:
Pris delt ut Nåværende
saldo
Antall handler Totalt volum
(standardpartier)
Beløp som er kvalifisert for
uttak
2000 USD 2500 USD 24 11 0


Uttaksinformasjon

 • Vinnere kan bare sende inn 1 (én) uttaksforespørsel for å kreve fortjenesten sin på Live-kontoen som Demo-konkurranseprisen er kreditert til. Ved uttak av fortjeneste trekkes premiebeløpene fra Live-kontoene som deretter arkiveres.
 • Alle demokontoer arkiveres ved slutten av handelsperioden når demokonkurransen avsluttes etter en gitt måned.
 • Kunder som ønsker å bli med i konkurransen igjen, bør åpne en ny Demo Contest-konto for å bli med i den nye runden.Registrerings- og handelsperiode

Registrerings- og handelsdatoene for demokonkurransen for hver månedlige konkurranse er som følger:
Detaljer Starter på: Slutter på:
Registrerings- og handelsperiode
1. dag i måneden, 00:01
servertid
Siste dag i måneden, 23:59, servertid


Hvordan bli med i Demo Trading Contest

1. Åpne en demokonto, klikk her
HotForex 'Virtual to Real' demokonkurranse - $3500 totalt
2. Handle og tjene penger så mye du kan
3. Ekte kontanter vil bli gitt til vinnerne


Vilkår og betingelser

 • Dette er en månedlig konkurranse, derfor varer handelsperioden i 1 måned, dvs. fra 1. dag til siste dag i den gitte måneden.
 • Leverage er fastsatt til 1:200 og kan ikke endres
 • Det første virtuelle innskuddet er 10 000 USD.
 • Demokonkurransen kan bare brukes på 1 (én) konto per klient.
 • Demokonkurransen kan ikke brukes på 2 (to) eller flere deltakere som har samme IP-adresser.
 • Ingen bonus deles ut på premiene som er vunnet.
 • Ved utløpet av handelsperioden i en gitt måned, slettes alle tidligere Demo Contest-kontoer.
 • Ved slutten av hver måned vil alle åpne handler stenges før den endelige beregningen.
 • Ved utløpet av handelsperioden i en gitt måned vil alle åpne posisjoner bli stengt. Utgående balanse vil bli inkludert i gevinstformelen.
 • Gevinstformelen som brukes til å bestemme de 3 beste vinnerne for hver handelsperiode, brukes til å bestemme konkurransens rangeringssystem. Forsterkningsformelen er: Gain = [(Ending Balance - Beginning Balance) / Beginning Balance] *100.
 • Gevinstformelen som brukes vil markere eventuelle negative % som 0 på demokonkurransekontoen. Få formeleksempler

Eksempel A (fortjeneste)

 • Begynnelsessaldo: 10 000 USD
 • Sluttsaldo: 50 000 USD
[(50 000 –10 000)/10 000] *100 = 400 % gevinst.

Eksempel B (tap)

 • Begynnelsessaldo: 10 000 USD
 • Sluttsaldo: 4000 USD
[(4 000 –10 000)/10 000] *100 =- 60 % gevinst = 0 % gevinst.
 • Det er ingen pengerisiko ved deltakelse; Det er imidlertid ekte pengepremier tilgjengelig for de 3 beste vinnerne.
 • Enhver form for forbudt handel i henhold til punkt 27.1. Selskapets kontoåpningsavtale er ikke tillatt. I tilfelle handelskontoen til de krediterte premiene forblir inaktiv i en periode på seksti (60) kalenderdager, forbeholder selskapet seg retten til å ta ut eventuell fortjeneste og premiemidlene kunden ble tildelt gjennom Demokonkurranse.
Thank you for rating.