• Thời gian cuộc thi: Mỗi tháng
  • Giải thưởng: Giải thưởng tiền mặt 1.000 USD VÀ quyền tham dự HotForex Hall of Fame
  • Thời gian cuộc thi: Mỗi tháng
  • Giải thưởng: Tổng cộng $ 3,500
  • Thời gian cuộc thi: Mỗi tháng
  • Giải thưởng: Giải thưởng dành cho nhà giao dịch, giải thưởng 1.000 USD tiền mặt và quyền tham dự Đại lộ danh vọng

Mở tài khoản demo HotForex miễn phí