Hướng dẫn - HotForex Vietnam - HotForex Việt Nam

Hỗ trợ đa ngôn ngữ HotForex
Hướng dẫn

Hỗ trợ đa ngôn ngữ HotForex

Hỗ trợ đa ngôn ngữ Là một ấn phẩm quốc tế đại diện cho thị trường quốc tế, chúng tôi mong muốn tiếp cận tất cả các khách hàng trên toàn thế giới. Thông thạo nhiều ngôn ngữ sẽ xóa b...
Cách gửi tiền bằng Hotforex
Hướng dẫn

Cách gửi tiền bằng Hotforex

Phương thức gửi tiền Cùng với các tùy chọn tuyệt vời cho phép bạn chọn tùy chọn thuận tiện nhất, có một số tiền gửi tối thiểu được chỉ định được xác định bởi phương thức thanh toá...
Cách xác minh tài khoản HotForex
Hướng dẫn

Cách xác minh tài khoản HotForex

Tài liệu cho HotForex Đối với tài khoản Trực tiếp, chúng tôi cần ít nhất hai tài liệu để chấp nhận bạn là khách hàng cá nhân: Bằng chứng Nhận dạng - bản sc...
Cách rút tiền từ HotForex
Hướng dẫn

Cách rút tiền từ HotForex

Phương thức rút tiền Bạn có thể rút tiền bất kỳ lúc nào từ số tiền thặng dư theo bất kỳ yêu cầu ký quỹ nào. Để yêu cầu rút tiền, chỉ cần đăng nhập vào khu vực myHF (Khu vực Khá...